Karriere

Karriere hos Revisions-Centret ApS

Hos Revisions-Centret ApS udgør vores personale den stærkeste ressource. Personalet kultiverer den daglige arbejdskultur og skaber den gensidige respekt på alle niveauer – Her skal alle føle sig velkommen. Der balanceres mellem den gode humor og den professionelle tone i en travl hverdag.

Vi sikrer udvikling i vores stab

I takt med vores medarbejder er vores vigtigste ressource, sørger vi for at de bliver opdateret på lovgivningen og tiltag inden for fagområder, vi beskæftiger os med. Det arbejde vi i Revisions-Centret ApS udfører, laves 100% af mennesker, derfor har vi fokus på kombinationen mellem arbejde og privatliv. Balancen er forskellige for hvert enkelt medarbejder og arbejdsgangen tilpasses derefter.

Hos medarbejderstaben vægtes høj faglig kommunikation og den gode stemning på kontoret.

Den faglige udvikling

På vores arbejdsområder tillægges en del ændringer i lovgivningen hvert år. Det er vores pligt at ruste vore personale til disse nye tiltag. Det gør vi ved løbende kurser og workshops, så alle er trygge i nye programmer eller arbejdsgange.

Vi har dertil også unge som deltager på aftenskole, så de kan udvikle deres teoretiske viden og afprøve dette i praktikken på jobbet.

Kunne du tænke dig at være en del af Revisions-Centret ApS? Så læs mere om det her.

Revisions-Centret ApS | Erantisvej 53 | 4700 Næstved | Tel +45 55 34 46 61 | mail@revisions-centret.dk | CVR 41578513